תקן ישראלי 9301 ISO

 ISO 9301 הוא תקן ישראלי לניהול צי רכב

תקן איזו 9301 ISO היינו תקן ישראלי למערכת ניהול בטיחות ואיכות של מערך התחבורה והתעבורה.

תקן איזו 9301 ISO מתאים לכל ארגון המנהל או מפעיל באחריותו כלי רכב, ולארגון המפעיל נוהגים ונהגים לצורך שינוע כנותן שרות חיצוני או פנימי.

הקמה וקיום של מערכות אלו תעלה את רמת הבטיחות ואיכות השרות בארגון.

מערכת לניהול בטיחות ואיכות בתחבורה ובתעבורה יבשתית תקן 9301 ISO שמה דגש מיוחד בנושאים הבאים:

  • הערכת סיכונים- מיפוי, זיהוי וניהול הסיכונים במערך התעבורה.
  • איסוף וניתוח של נתונים וקביעת יעדים לשיפור , לו"ז, אחראים, בדיקת אפקטיביות השיפור הנבחר ועוד.
  • העלאת רמת הבטיחות בארגון.
  • הנעה של תהליכים ותוכניות שיפור במערך הבטיחות והאיכות בתעבורה.
  • שילוב מערך בטיחות ואיכות תעבורה כחלק בלתי נפרד מכלל הארגון.
  • עבודה מוסדרת לפי נהלים, תהליכים, בקרות, מדידות, זיהוי אי התאמה, ביצוע פעולות מתקנות ומונעות ועוד.
  • שיפור מתמיד.
  • התאמה לדרישות חוקים, תקנות ותקנים רלוונטיים.
  • תקן ISO 9001 הינו תקן בסיסי כאשר תקן 9301 ISO  הינו מבוסס בחלקו הגדול על תקן זה. 

הגישה התהליכית בתכנון, יישום, הטמעה וכן, בשיפור האפקטיביות של מערכת ניהול בטיחות ואיכות של מערך התחבורה והתעבורה,מטרתה היא להגביר את שביעות רצון הלקוח על ידי עמידה בדרישותיו  בין היתר, בשיפור מתמיד של רמת הבטיחות,שרות  והאיכות במערך התחבורה. 

הארגון יקבע את המטרות והתהליכים הנחוצים להפקת תוצאות בהתאם לדרישות הלקוח ובהתאם למדניות הארגון. 

יישום התהליכים בשלמותם ,קביעת מטרות ויעדים רוחביים לכל פעילות הארגון לצד ניתוח, ניטור ומדידה לצורך הפקת תוצאות והסקת מסקנות וקביעת יעדי שיפור מתמיד למערכת האיכות. 

בתחום הבטיחות בתעבורה על הארגון לנקוט בפעולות שמטרתן למנוע  או להפחית את הסיכון לתאונות ולפגיעה בבני אדם.  וזאת יעשה הארגון על ידי זיהוי ומיפוי גורמי הסיכון, הערכת הסיכונים – תרחישים העלולים לקרות , הסתברות לאירוע, משקל לכל סיכון, הערכת המשמעות לסיכון, ואמצעי שיש לנקוט על מנת למנוע או להקטין את הסיכון. לאחר ביצוע האמור, יקבע הארגון את החלטות, בקרות לכל סיכון, לו"ז, אחראי לבדיקה, בקרת הסיכונים.  

בקרת הסיכונים ילווה בתהליך הכולל הפעלת שיקולים וקבלת החלטות והפעלת אמצעי בקרה לצורך ביטול ו/או מיזעור הסיכונים. 

דרישות תקן זה -איזו 9301- הן כלליות ומיועדות וניתנות ליישום בארגונים המנהלים ו/או מתפעלים מערך תחבורה ושינוע.